Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
Op basis van de wet heb je als consument een bedenktijd voor aangeschafte producten of diensten, ook wel ‘recht van herroeping’ en ‘recht van ontbinding’ genoemd.

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

De wijze waarop wij uitvoering geven aan dit recht is overzichtelijk terug te vinden in artikel 6 tot en met 10 van onze Algemene Voorwaarden. Hierin is ook terug te vinden welke producten en diensten zijn uitgesloten van dit recht.

Indien je wenst over te gaan tot herroeping van jouw aankoop in overeenstemming met dit recht, dan kun je daarvoor eenvoudig het formulier invullen en toesturen naar klantenservice@heuts.nl. Wij nemen jouw verzoek zo snel mogelijk in behandeling. 

 

Retourneren is eenvoudig
Om kleine producten retour te sturen, krijg je van ons een antwoordnummer.  Uiteraard kun je producten ook via een andere vervoerder retourneren, maar dan dien je zelf een het pakket bij de vervoerder te laten frankeren. Grote producten kunnen ook bij jou worden opgehaald. De retourkosten voor kleine pakketten bedragen €5,95 en de retourkosten voor palletzendingen bedragen €29,95. Deze kosten worden verrekend met het te crediteren aankoopbedrag. Wij rekenen slechts één keer retourkosten per bestelling (ook als je retour uit meerdere pakketten bestaat).

Als je gebruik maakt van ons antwoordnummer/retourlabel, houd er dan rekening mee dat het risico voor de terugzending bij jou als consument blijft liggen. Mocht het product kwijtraken tijdens de retournering, dan is dit jouw risico. Wij raden je daarom aan (bij hogere orderwaarde) jouw verzending te verzekeren en een verzendbewijs te bewaren.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Je zult het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken (zoals jij ook in een fysieke winkel zou kunnen doen) voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of jij het product wenst te behouden.  Als je van het herroepingsrecht gebruikmaakt, zul je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren.

Jij dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Jij bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

Retouradres antwoordnummer:
Heuts Mobiliteit & Vrijetijd
Antwoordnummer 60322
6430XV Hoensbroek

Retouradres retourlabel:
Heuts Mobiliteit & Vrijetijd
De Koumen 36
6433 KD Hoensbroek

 

Terugbetaling
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief (standaard) leveringskosten (indien je de gehele bestelling herroept), zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de herroeping, van ons terug. De retourkosten worden verrekend met het te crediteren bedrag. Wij betalen jou terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal jij voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Vragen over retouren?
Mocht je nog vragen hebben over het retourneren van jouw bestelling, dan helpen wij je graag! Jij kunt contact met ons opnemen via retouren@heuts.nl.